AVÍS LEGAL -Política de protecció de dades

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a MOGUSA, siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats en OUTLETDEMOBLES.CAT, per a la realització d’estudis estadístics, per a la gestió de tasques internes d’administració, així com per mantenir informat l’Usuari, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb MOGUSA o amb terceres empreses.


En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari dóna el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través de l’esmentat mitjà.


En qualsevol cas, MOGUSA, societat titular de la pàgina web WWW.OUTLETDEMOBLES.CAT solament podrà obtenir i conservar la següent informació referent als Usuaris:
- La data i hora d’accés a la nostra web. Això ens permet conèixer les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a  evitar problemes de saturació.
- La direcció d’Internet des de la que va sortir l’hipervincle que dirigeix al nostre lloc web. D’aquesta manera és possible conèixer l’efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, permetent així la millor i més fàcil difusió dels serveis oferts en la present pàgina web.
- El nom de domini del proveïdor (PSI) i/o direcció IP que els dóna accés a la xarxa. Això ens permet elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web, especialment interessant donada la seva marcada internacionalitat.
- El nombre de visitants diaris en general i de cada Programa i subsecció en particular. Això ens permet conèixer aquells aspectes de la pàgina web més apreciats i els menys visitats, així es pot procedir a les promocions i correccions oportunes.


MOGUSA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, assumint, en aquest sentit, mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establer en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació vigent.


En tot cas, l’Usuari i/o Client respondrà de la veracitat de les dades que voluntàriament facilités, reservant-se MOGUSA el dret a excloure dels serveis oferts tot Usuari i/o Client que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol Usuari i/o Client podrà exercir en qualsevol moment el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a MOGUSA, amb domicili a Ctra. del Vendrell 1, 43718 Masllorenç, Tarragona, amb CIF B 43872761.