AVÍS LEGAL -Termes d’ús de la pàgina

1-Identificació de la Societat
OUTLETDEMOBLES.CAT és un domini web per a ús de MOGUSA 1820 S.L., (en endavant, MOGUSA), que és una persona jurídica domiciliada en Ctra. del Vendrell 1, 43718 Masllorenç, Tarragona, amb CIF B 43872761.


2-Ús de la pàgina web
Les presents són les condicions generals que regulen l’accés i ús dels llocs web sota el domini "WWW.OUTLETDEMOBLES.CAT" (en endavant, OUTLETDEMOBLES.CAT o Lloc Web).
S’entendrà per Usuari tota persona que accedeixi voluntàriament o casual a qualsevol dels continguts propis del domini OUTLETDEMOBLES.CAT.


El simple accés, voluntari o casual, a qualsevol dels continguts de OUTLETDEMOBLES.CAT per part de l’Usuari implica la seva plena acceptació de les condicions generals que MOGUSA tingui publicades en cada moment en el que es produeixi l’accés a OUTLETDEMOBLES.CAT.


3-Restriccions i prohibicions
Queda prohibit modificar, copiar, transmetre o tractar de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el domini OUTLETDEMOBLES.CAT per a propòsits públics o comercials, si no existís autorització expressa i per escrit de MOGUSA.


Així, l’Usuari es compromet a NO:
-Copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts,
-Utilitzar els continguts amb finalitats contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
-Utilitzar els continguts per a remetre comunicacions amb finalitat de venda, promoció o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial;

4-Enllaços amb altres pàgines web
@ des de OUTLETDEMOBLES.CAT a altres espais web
És possible que des del present lloc web l’usuari pugui accedir a altres mitjançant banners o hipervincles. Aquestes altres destinacions web estan gestionades per tercers, i per tant fora del control de MOGUSA, que en cap cas serà responsable dels productes, serveis o informacions ofertes per aquests altres espais web, així com tampoc de les conseqüències d’haver-los visitat.


@ des de altres pàgines web a OUTLETDEMOBLES.CAT
En el cas que un gestor o titular d’un espai web, o fins i tot un Usuari, volgués establir un hipervincle des de la seva pàgina d’Internet a OUTLETDEMOBLES.CAT, haurà de fer-ho en les següents condicions:
1. el fet d’executar el comandament que activa l’hipervincle ha de dur, de manera directa i en una sola acció, a la pàgina home de OUTLETDEMOBLES.CAT, quina URL  és http://www.OUTLETDEMOBLES.CAT;
2. llevat d’autorització expressa i per escrit de MOGUSA, queda prohibida l’alteració de l’aspecte original de la pàgina d’OUTLETDEMOBLES.CAT al executar-se l’hipervincle de la pàgina remitent;
3. queda igualment prohibit, de manera general, la presència d’hipervincles dirigits a OUTLETDEMOBLES.CAT des de pàgines o espais web qualsevol que contravingui la llei, la moral o l’ordre públic.


4-Vigència
Les condicions generals d’us vigents seran les que estiguin publicades en el moment d’accés a aquest lloc web. MOGUSA podrà modificar-les en qualsevol moment, total o parcialment, sense previ avís als usuaris.
De la mateixa manera, MOGUSA podrà donar per acabat, suspès, interromput o modificat, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. En qualsevol d’aquestes accions seguiran vigents les condicions i prohibicions d’ús dels continguts abans exposats.

Les imatges que apareixen són merament il·lustratives dels objectes en venda, no constituint en cap cas una relació exacta i exhaustiva de tot el que està inclòs en el preu. Ja que es tracta d'una expòsición de mobles, hi ha elements decoratius que poden aparèixer però estar inclosos. Per conèixer el detall cal sol·licitar la relació d'elements inclosos a la pàgina d'Internet de l' Outlet de mobles "WWW.OUTLETDEMOBLES.CAT", o bé sol·licitar-lo en persona durant una visita a les instal·lacions.


5 –Jurisdicció
El fet de l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, materialitzada en l’accés voluntari o casual al present lloc web, tan MOGUSA com l’Usuari fan renúncia al fur que els pogués correspondre i es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Tarragona.